Het Project

Wat gaan we doen tijdens de reizen van dit jaar

Tijdens de reizen komen elke keer verschillende onderdelen terug, zoals kinder-, tiener- en moederwerk, bouwwerk, ontspanning, etcetera. HIeronder kun je over de aparte onderdelen meer lezen.

Bouwproject

Net als voorgaande jaren zullen we samen met Peter Gabor van de SEM (de Oekrainense tak van OEZ) en de ‘chief’ uit het kamp bekijken welke bouwprojecten er in het kamp noodzakelijk zijn en gedaan kunnen worden. Peter Gabor bereidt de projecten voor en Jozsika is de bouwmeester vanuit het zigeunerkamp . Wij zullen als groepen in samenwerking met hen en de zigeuners uit het kamp deze projecten uitvoeren.

De verschillende bouwprojecten kunnen zijn: huisjes (her)bouwen of renoveren, extra voorzieningen maken/repareren (zoals WC-hokjes en waterpompen, weg), Schoolrenovatie, werk voorziening (als bouwen van een stal, tuinkassen), afvalvoorziening (opruimen afval, onkruid verwijderen, etc)

Wat we precies gaan doen zal in de loop van het jaar duidelijk worden en ook afhangen van de groepssamenstelling. Afhankelijk van welke talenten en gaven de deelnemers hebben per groep, kunnen we dan kijken wat mogelijk is.

Om een voorproefje te krijgen van wat je te wachten staat, kun je kijken naar 1 van de 'filmpjes/presentaties' te vinden onder downloads of via de volgende link: Downloads

Kinder-, tiener- en moederwerk

Voor de kinderen, tieners en moeders wordt er samen met Viki Antal (een Oekraïense kinderwerkster) een programma opgezet. Elke morgen hebben twee kindergroepen een programma en ‘s middags een tienergroep. Elke dag staat er tijdens het programma een thema centraal. Het thema verwerken we in het zingen, Bijbelverhaal, poppenspel, toneelstukjes, trucjes, experimenten en/of een werkje. We willen hierdoor heen Gods Liefde aan de kinderen en tieners laten zien.

Het moederprogramma is altijd op woensdagmiddag na het tienerprogramma. Ook hier werken we met thema’s en verschillende uitwerkingen van het thema. De moeders vinden het geweldig om een beetje extra aandacht te krijgen. Zij hebben dit heel hard nodig, aangezien vrouwen het minst waard zijn in het dorp. We hopen hierdoor hen te laten zien dat ze wel waardevol zijn en willen hen Jezus liefde laten zien. Liefde die ze nu zo hard missen.

Zomerreis 1 gaat er dit jaar iets anders uitzien. We starten met een kamp voor de zigeunertieners. Dit is nieuw! Daarna gaan we weer aan het werk in het zigeunerkamp. Alleen hebben we nu i.p.v. tienerwerk een programma met de moeders. We willen hen leren breien. Met de moeders sluiten we dan het programma af op de 2e woensdag van de reis en met de tieners hebben we dan op de 2e donderdag nog een soort reünietje.

Zie meer info bij data & programma reizen.

Voetballen met de zigeuners

Op de woensdagavonden gaan we altijd voetballen met de zigeuners. Zij komen dan naar het voetbalveld naast de school waar wij slapen. Afhankelijk van het aantal spelers zijn er 2 of meerdere teams en meestal de Nederlanders tegen de Oekraïeners 🙂

Ontspanning en SB

Natuurlijk zijn we niet alleen maar kei hard aan het werk in het kamp, tijdens de avonden zijn we meestal in de school en hebben we of een Serieus Business avond (SB) of vrije tijd. Of we gaan een keer uiteten naar bijvoorbeeld een pizzeria. Een SB avond wordt ingevuld door degene die verantwoordelijk zijn van de deelnemers voor het SB-gedeelte. Een avond kan bestaan uit een Bijbelstudie, zingen, filmpje of id. Ook komt vaak de zigeunerband Amaro Del met Ruszlán, Sándor, Károly en Tibor (2x) een avond met ons zingen.

In de weekenden gaan we meestal een dagje naar het water en naar een markt. En natuurlijk gaan we op zondag naar de kerk. Dit is de kerk in een zigeunerdorp in Muchachevo. Hier wonen ook de leden van Amaro Del